Thẻ Mobifone
Mobifone 10.000đ
Mobifone 20.000đ
Mobifone 30.000đ
Mobifone 50.000đ
Mobifone 100.000đ
Mobifone 200.000đ
Mobifone 300.000đ
Mobifone 500.000đ

Thẻ nạp data MobiFone là thẻ chỉ ưu đãi dung lượng giúp khách hàng có thể truy cập mạng 3G/4G nhanh chóng. Tất cả các thuê bao di động đã đăng ký 4G của MobiFone hoặc chưa đăng ký đều có thể sử dụng được thẻ cào data. Tốc độ truy cập mạng sau khi nạp thẻ là 3G hoặc 4G tùy vào thuê bao là 3G hay 4G.

Giỏ hàng
Giỏ hàng đang trống

Thẻ nạp data MobiFone là thẻ chỉ ưu đãi dung lượng giúp khách hàng có thể truy cập mạng 3G/4G nhanh chóng. Tất cả các thuê bao di động đã đăng ký 4G của MobiFone hoặc chưa đăng ký đều có thể sử dụng được thẻ cào data. Tốc độ truy cập mạng sau khi nạp thẻ là 3G hoặc 4G tùy vào thuê bao là 3G hay 4G.