Kim Cương (Free Fire)

Nạp Kim Cương FREE FIRE LÊN ĐƠN LÀ HOÀN THÀNH
 

Sau 2 Phút không thành công sẽ tự động hủy đơn. Lý do hủy đơn do hệ thống quá tải hoặc ID không đủ điều kiện, Quý Khách có thể kiểm tra lại thông tin rồi tạo lại đơn hoặc tạo đơn vào thời điểm khác.

BẢNG GIÁ NẠP KIM CƯƠNG FREE FIRE

Mệnh giá Kim cương Thanh toán
20.000 vnđ x113  18.800 vnđ
50.000 vnđ x283  47.000 vnđ
100.000 vnđ x566  94.000 vnđ
200.000 vnđ x1.132  188.000 vnđ
500.000 vnđ x2.830 470.000 vnđ

 

 

 

Kim Cương Free Fire Chiết khấu Số tiền
20,000 đ 6% 18,800đ
50,000 đ 6% 47,000đ
100,000 đ 6% 94,000đ
200,000 đ 6% 188,000đ
500,000 đ 6% 470,000đ