ĐỔI THẺ CÀO UY TÍN - TIỆN LỢI - NHANH CHÓNG

 

Tích hợp API,  tạo Web Con liên hệ ADMIN tại đây  
► Không kết nối API với các web lừa đảo, cờ bạc, trộm cắp,... phát hiện khóa tài khoản v.v.
► Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại
►  Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn. Thống kê sản lượng đổi thẻ tại đây 
► Nạp kim cương FreeFire chiết khấu 8% tại đây 
► Nạp game giá rẻ tại paygame.vn 
► ADMIN thu TKC SIM VIETTEL VINA MOBI, thu ví trả sau Momo, Kredivo, Paynow,...
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 13% 14% 15% 14% 14% 14% 14.3% 14.5% 14.7%
VIP 13.1% 14.1% 15.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.4% 14.6% 14.8%
Thành viên 13.5% 14.5% 15.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.8% 15% 15.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 13%
VIP 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 13.1%
Thành viên 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 18% 18% 18% 17.8% 16.8% 14.5% 14.5% 14.5%
VIP 18.1% 18.1% 18.1% 17.9% 16.9% 14.6% 14.6% 14.6%
Thành viên 18.5% 18.5% 18.5% 18.3% 17.3% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16.5%
VIP 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16.5%
Thành viên 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17.5% 18% 18.5%
VIP 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17.5% 18% 18.5%
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17.5% 18% 18.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Đối tác 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
VIP 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 18% 18% 20%
VIP 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 18% 18% 20%
Thành viên 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 18% 18% 20%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Đối tác 50% 50% 40% 30% 30% 30% 30%
VIP 50% 50% 40% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 50% 50% 40% 30% 30% 30% 30%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 60% 60% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
VIP 60% 60% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Thành viên 60% 60% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 80% 60% 50% 40% 35% 30%
VIP 80% 60% 50% 40% 35% 30%
Thành viên 80% 60% 50% 40% 35% 30%
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 3,000,000đ 5,000,000đ
Đối tác 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
VIP 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
VIP 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Thành viên 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Đối tác 95% 95% 90% 85% 75% 65% 65% 65%
VIP 95% 95% 90% 85% 75% 65% 65% 65%
Thành viên 95% 95% 90% 85% 75% 65% 65% 65%