ĐỔI THẺ CÀO UY TÍN - TIỆN LỢI - NHANH CHÓNG

Đổi Thẻ - Mua Thẻ - Nạp Tiền - Rút Tiền Min 10,000đ Tự Động 24/24

 

Tích hợp API,  tạo Web Con liên hệ ADMIN tại đây  
► Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại

►  Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn. Thống kê sản lượng đổi thẻ tại đây 

► Chỉ đổi thẻ và Kết nối Api với các cá nhân có nguồn thẻ hợp pháp (lừa đảo, cờ bạc, trộm cắp, rút từ thẻ tín dụng (visa)... phát hiện khóa tài khoản v.v.)

► ADMIN thu TKC SIM VIETTEL VINA MOBI, thu ví trả sau Momo, Kredivo, Paynow, Zalopay 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 18.5% 20% 20% 20% 20% 17.7% 17.7% 17% 17%
VIP 18.6% 20.1% 20.1% 20.1% 20.1% 17.8% 17.8% 17.1% 17.1%
Thành viên 19% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 18.2% 18.2% 17.5% 17.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 13.1%
VIP 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 13.2%
Thành viên 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 13.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 18.1% 18.1% 18.1% 16.6% 15.1% 14.1% 14.1% 14.1%
VIP 18.2% 18.2% 18.2% 16.7% 15.2% 14.2% 14.2% 14.2%
Thành viên 18.6% 18.6% 18.6% 17.1% 15.6% 14.6% 14.6% 14.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3%
VIP 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3%
Thành viên 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 17.5% 17.5% 16% 17.5% 17.5% 17.5% 16% 17.5% 17.5%
VIP 17.5% 17.5% 16% 17.5% 17.5% 17.5% 16% 17.5% 17.5%
Thành viên 18% 18% 16.5% 18% 18% 18% 16.5% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 18% 18% 25% 18% 18% 18% 25% 18% 20% 20% 20% 21%
VIP 18.5% 18.5% 25.5% 18.5% 18.5% 18.5% 25.5% 18.5% 20.5% 20.5% 20.5% 21.5%
Thành viên 19% 19% 26% 19% 19% 19% 26% 19% 21% 21% 21% 22%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Đối tác 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
VIP 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18.5% 19% 19% 19%
VIP 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19.5% 20% 20% 20%
Thành viên 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19.5% 20% 20% 20%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Đối tác 50% 50% 40% 30% 30% 30% 30%
VIP 50% 50% 40% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 50% 50% 40% 30% 30% 30% 30%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 60% 60% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
VIP 60% 60% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Thành viên 60% 60% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 80% 60% 50% 40% 35% 30%
VIP 80% 60% 50% 40% 35% 30%
Thành viên 80% 60% 50% 40% 35% 30%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 50% 50% 50% 50% 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30%
VIP 50% 50% 50% 50% 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 50% 50% 50% 50% 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
VIP 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Thành viên 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Đối tác 95% 95% 90% 85% 75% 65% 60% 55%
VIP 95% 95% 90% 85% 75% 65% 60% 55%
Thành viên 95% 95% 90% 85% 75% 65% 60% 55%