ĐỔI THẺ CÀO UY TÍN - TIỆN LỢI - NHANH CHÓNG

THÔNG BÁORinShop247 hoạt động 24/7 không nghỉ lễ tết, chúng tôi tiếp nhận toàn bộ các API xả thẻ, thời vụ, chọn lọc mệnh giá...

NẠP & RÚT TỰ ĐỘNG MIN 10.000 HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ 24/7  
 


LƯU Ý:
Tích hợp API,  tạo Web Con liên hệ ADMIN tại đây 

► Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại

►  Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn. Thống kê sản lượng đổi thẻ tại đây 

► ADMIN thu TKC SIM VIETTEL VINA MOBI, thu ví trả sau Momo, Kredivo, Paynow, Zalopay 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 16.6% 15.1% 17.1% 14.4% 14.4% 14.8% 15.6% 16.1% 16.1%
VIP 16.7% 15.2% 17.2% 14.5% 14.5% 14.9% 15.7% 16.2% 16.2%
Thành viên 16.8% 15.3% 17.3% 14.6% 14.6% 15% 15.8% 16.3% 16.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.6%
VIP 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.7%
Thành viên 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 17.6% 17.6% 17.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.1%
VIP 17.7% 17.7% 17.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.2%
Thành viên 17.8% 17.8% 17.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1%
VIP 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1%
Thành viên 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 14.5% 14.5% 16% 14.5% 14.5% 14.5% 16% 13.5% 13.5%
VIP 14.5% 14.5% 16% 14.5% 14.5% 14.5% 16% 13.5% 13.5%
Thành viên 15% 15% 16.5% 15% 15% 15% 16.5% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 21% 21% 25% 21% 20% 20% 25% 20% 20% 20% 20% 20%
VIP 21.5% 21.5% 25.5% 21.5% 20.5% 20.5% 25.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5%
Thành viên 22% 22% 26% 22% 21% 21% 26% 21% 21% 21% 21% 21%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Đối tác 20% 20% 20% 20% 20%
VIP 20% 20% 20% 20% 20%
Thành viên 21% 21% 21% 21% 21%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 20% 20% 20%
VIP 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 21% 21% 21%
Thành viên 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 22% 22% 22%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Đối tác 50% 50% 50% 40% 30% 30% 30% 30%
VIP 50% 50% 50% 40% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 50% 50% 50% 40% 30% 30% 30% 30%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 60% 60% 60% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
VIP 60% 60% 60% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Thành viên 60% 60% 60% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 80% 80% 60% 50% 40% 35% 30%
VIP 80% 80% 60% 50% 40% 35% 30%
Thành viên 80% 80% 60% 50% 40% 35% 30%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 50% 50% 50% 50% 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30%
VIP 50% 50% 50% 50% 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 50% 50% 50% 50% 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 70% 70% 70% 60% 60% 60% 55% 50%
VIP 70% 70% 70% 60% 60% 60% 55% 50%
Thành viên 70% 70% 70% 60% 60% 60% 55% 50%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Đối tác 95% 85% 75% 55% 55% 55% 45% 55%
VIP 95% 85% 75% 55% 55% 55% 45% 55%
Thành viên 95% 85% 75% 55% 55% 55% 45% 55%
Mua mã thẻ

► Đăng nhập tài khoản để mua thẻ, có thể thanh toán bằng số dư Qũy VND hoặc chuyển khoản ACB thanh toán trực tiếp. (Vui lòng chuyển đúng nội dung và số tiền hệ thống sẽ tự động cập nhật sau 1s)  

► Chỉ nên thanh toán qua MoMo từ 08h - 24h để tránh bị delay 

► Sau khi thanh toán thành công, nhấn F5 thẻ sẽ được trả ngay lập tức trên website 

 

NẠP TOPUP & HÓA ĐƠN

Nạp trả trước, trả sau các nhà mạng di động Viettel, Vina, Mobi, Vnmobile chiết khấu từ 3-7%.

Lưu ý: Quý khách thanh toán bằng quỹ, nếu sau 15 phút không nhận được thanh toán thì đơn hàng sẽ tự động bị hủy.