ĐỔI THẺ CÀO UY TÍN - TIỆN LỢI - NHANH CHÓNG

Quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản để sử dụng toàn bộ dịch vụ của website

 

Tích hợp API,  tạo Web Con liên hệ ADMIN tại đây  
► Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại

►  Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn. Thống kê sản lượng đổi thẻ tại đây 

► Chỉ đổi thẻ và Kết nối Api với các cá nhân có nguồn thẻ hợp pháp (lừa đảo, cờ bạc, trộm cắp, rút từ thẻ tín dụng (visa)... phát hiện khóa tài khoản v.v.)

► Nạp game giá rẻ tại paygame.vn 

► ADMIN thu TKC SIM VIETTEL VINA MOBI, thu ví trả sau Momo, Kredivo, Paynow,...

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 10.5% 13.8% 13.8% 13.2% 13.2% 13.3% 14.1% 13.4% 13.9%
VIP 10.6% 13.9% 13.9% 13.3% 13.3% 13.4% 14.2% 13.5% 14%
Thành viên 11% 14.3% 14.3% 13.7% 13.7% 13.8% 14.6% 13.9% 14.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 11.4%
VIP 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 11.5%
Thành viên 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 11.9%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 18% 18% 18% 15.5% 15% 14.5% 14.5% 13%
VIP 18.1% 18.1% 18.1% 15.6% 15.1% 14.6% 14.6% 13.1%
Thành viên 18.5% 18.5% 18.5% 16% 15.5% 15% 15% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 17.5% 17.5% 16% 17.5% 17.5% 17.5% 16% 17.5% 17.5%
VIP 17.5% 17.5% 16% 17.5% 17.5% 17.5% 16% 17.5% 17.5%
Thành viên 18% 18% 16.5% 18% 18% 18% 16.5% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 18% 18% 25% 18% 18% 18% 25% 18% 20% 20% 20% 21%
VIP 18.5% 18.5% 25.5% 18.5% 18.5% 18.5% 25.5% 18.5% 20.5% 20.5% 20.5% 21.5%
Thành viên 19% 19% 26% 19% 19% 19% 26% 19% 21% 21% 21% 22%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Đối tác 17.5% 18% 17.5% 18% 17.5%
VIP 17.5% 18% 17.5% 18% 17.5%
Thành viên 17.5% 18% 17.5% 18% 17.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18.5% 19% 19% 19%
VIP 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19.5% 20% 20% 20%
Thành viên 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19.5% 20% 20% 20%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Đối tác 50% 50% 40% 30% 30% 30% 30%
VIP 50% 50% 40% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 50% 50% 40% 30% 30% 30% 30%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 60% 60% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
VIP 60% 60% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Thành viên 60% 60% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đối tác 80% 60% 50% 40% 35% 30%
VIP 80% 60% 50% 40% 35% 30%
Thành viên 80% 60% 50% 40% 35% 30%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 3,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đối tác 50% 50% 50% 50% 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30% 30%
VIP 50% 50% 50% 50% 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 50% 50% 50% 50% 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đối tác 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
VIP 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Thành viên 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Đối tác 95% 95% 90% 85% 75% 65% 65% 65%
VIP 95% 95% 90% 85% 75% 65% 65% 65%
Thành viên 95% 95% 90% 85% 75% 65% 65% 65%
Mua mã thẻ

Quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản để sử dụng toàn bộ dịch vụ của website


► Đăng nhập tài khoản để mua thẻ, có thể thanh toán bằng số dư Qũy VND hoặc chuyển khoản ACB thanh toán trực tiếp. (Vui lòng chuyển đúng nội dung và số tiền hệ thống sẽ tự động cập nhật sau 1s)  

 Mua thẻ - nạp game giá rẻ tại paygame.vn 

► Nạp LordsMobile giá rẻ tại đây 

► Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ được trả ngay lập tức trên website 

► NHẬN ĐƠN NẠP ZING, GARENA, GATE, VCOIN, GATE, GOCOIN, ACEGAME, GAMOTA, SCOIN CHIẾT KHẤU 8 - 12% 

 

NẠP TOPUP & HÓA ĐƠN

Nạp trả trước, trả sau các nhà mạng di động Viettel, Vina, Mobi, Vnmobile chiết khấu từ 3-7%.

Lưu ý: Quý khách thanh toán bằng quỹ, nếu sau 15 phút không nhận được thanh toán thì đơn hàng sẽ tự động bị hủy.