Nạp tiền điện thoại
Nạp Viettel trả sau Chiết khấu Số tiền
10,000 đ 3% 10,000 9,700đ
20,000 đ 3% 20,000 19,400đ
30,000 đ 3% 30,000 29,100đ
50,000 đ 3% 50,000 48,500đ
100,000 đ 3% 100,000 97,000đ
200,000 đ 3% 200,000 194,000đ
300,000 đ 3% 300,000 291,000đ
500,000 đ 3% 500,000 485,000đ

Dịch vụ nạp tiền tài khoản sim Viettel trả sau