Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Chỉ Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản v.v

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 16% 16% 17% 17% 18% 18%
VIP 17% 17% 17% 16% 16% 17% 17% 18% 18%
Đối tác 17% 17% 17% 16% 16% 17% 17% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 17%
VIP 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 17%
Đối tác 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 23% 23% 23% 23% 22% 21% 21% 21%
VIP 23% 23% 23% 23% 22% 21% 21% 21%
Đối tác 23% 23% 23% 23% 22% 21% 21% 21%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
VIP 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Đối tác 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
VIP 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Đối tác 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
VIP 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Đối tác 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
VIP 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
Đối tác 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
Mua mã thẻ

Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điạ chỉ email của bạn.